You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player

Server IBM - Máy chủ IBM
Series x3650M3 (7945-M2A)
105,195,000 VNĐ
 
IBM x3650M3 (7945-L2A)
93,870,000 VNĐ
 
IBM x3650M2 (7945-N2A)
110,685,000 VNĐ
IBM x3650M3 (7945-G2A)
69,935,000 VNĐ
 
Series x3650M3 (7945-D2A)
52,590,000 VNĐ
 
IBM x3650M3 (7945-B2A)
49,650,000 VNĐ
IBM x3650M3 (7945-A2A)
44,859,000 VNĐ
 
IBM x3650M2 (7947-22A)
43,270,000 VNĐ
 
IBM x3500M2 (7839-22A)
36,990,000 VNĐ
IBM x3400M2 (7836-34A)
35,850,000 VNĐ
 
IBM x3500M2 (7839-42A)
41,335,000 VNĐ
 
IBM x3400M2 (7836-24A)
33,390,000 VNĐ
IBM x3200M3 (7328-C2A)
29,646,000 VNĐ
 
IBM x3100M3 (4253-62X)
21,050,000 VNĐ
 
IBM x3250M3 (4252-42A)
32,080,000 VNĐ
Series x3500M2 (7839-42A)
53,200,000 VNĐ
   
SERVER
Server HP - Máy chủ HP
Server IBM - Máy chủ IBM
Linh kiện server HP
Linh kiện server IBM
KVM Switch / Print server
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
  Tìm kiếm nâng cao
THÔNG TIN
Kinh Doanh Kinh Doanh
Kinh Doanh Kỹ Thuật
Download Driver
Download Bảng giá
Tư vấn kỹ thuật
Tỉ giá ngoại t Chứng khoán
Thời tiết Giá vàng
 
NEWSLETTER & LINK
Nhập địa chỉ email của bạn để tham gia vào hệ thống MailList của chúng tôi, bạn sẽ được thông tin thường xuyên các sản phẩm và công nghệ mới nhất qua email.
Tỷ giá: 1 usd = 21,000 vnđ